Rezerwat Przyrody Kąty Rybackie

Ptasi rezerwat przyrody na Mierzei Wiślanej obecnie rozszerzony do 102,5 ha. Ochronie w rezerwacie podlega kolonia lęgowa kormoranów i czapli siwych. Jest to największa kolonia kormoranów w Polsce i Europie (spis z roku 2007 wykazał istnienie ponad 11 tysięcy gniazd tych ptaków). Najbliższe miejscowości to Kąty Rybackie i Sztutowo. Rezerwat stanowi drzewostan sosnowy, przeważnie w wieku 120-160 lat.