Rezerwat przyrody Buki Mierzei Wiślanej

Leśny rezerwat przyrody na Mierzei Wiślanej, o powierzchni 7 ha na obszarze Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana. Ochronie rezerwatu podlega głównie buczyna pomorska (prawie 200-letnie buki, dęby, świerki, brzozy). Znajdują się tu również stanowiska licznych gatunków roślin podlegających ochronie (m. in. konwalia majowa, kruszyna pospolita i bluszcz pospolity). Sztucznie wprowadzony został modrzew europejski i sosna wejmutka. Najbliższe miejscowości to Przebrno i Siekierki.